Skogsbruksplan med kolbudget

Senast ändrad: 02 december 2021
Gul Postit-lapp med texten Co2 på en björkstam

Skogens klimatnytta har diskuterat flitigt under de senaste åren och intresset för att bidra till en hållbar utveckling stiger. Olika typer av beslutsstöd kan möjliggöra detta. Ett av dessa är skogsbruksplanen utifrån vilken skogsägaren kan fatta beslut kring sin skog och hur den positivt kan bidra till klimatet.

.

En presentation av piloten från webinaret Servicing decision-making

Pilotrapport

Läs mer om piloten och dess resultat.

Svensk sammanfattning

Läs sammanfattningen

Engelsk sammanfattning

English summary

Bild på sammanfattningen