Kundanpassad kommunikation

Senast ändrad: 22 juli 2021
En kvinna står på en väg och blickar in mot en skog

Den mer traditionella förståelsen av skogsägaren ifrågasätts i takt med att denna grupp blir mer heterogen. Att anpassa tjänster, produkter och kommunikation till olika kundgrupper blir därmed viktigare för att nå ut och utveckla företagande.

Syftet med piloten var att testa effektiviteten av olika typer av marknadsföringsmeddelanden när det gäller att främja gallring bland kvinnor som äger skog. För detta testas tre olika meddelanden på en grupp av 300 kvinnor.


Kontaktinformation