App för skoglig rekreation

Senast ändrad: 01 december 2021
En mobiltelefon som hålls av en person i skogen

För att öka tillgängligheten och människors möjligheter att vistas i skogen kan olika typer av tekniska och moderna hjälpmedel spela en central roll. En smart telefon är något som de flesta bär med sig och är vana att använda. Vilka möjligheter uppstår när denna kombineras med olika typer av skogliga data?

Tre fjärdedelar av Sveriges totala areal består av skog och den information som beskriver skogen är ofta komplex och svårtolkad, svåråtkomlig och utspridd på olika ställen. De tillgängliga data som beskriver skogen, dvs. information om mark, typ av skog, markfuktighet och så vidare, används dock av endast ett fåtal. Idag används skogsdata främst för att effektivisera svenskt skogsbruk, även om datan skulle kunna användas för bredare syften och av fler. Men hur ska en gå till vara på denna möjlighet och hur skapar en en bra och användbar produkt/tjänst? Läs pilotrapporten m.m. för att lära dig mer.

Mjuka medel för utveckling

Mer kring "mjuka medel" för utveckling, som rapporten lyfter, hittar du här:

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/

https://www.almi.se/globalassets/almi/dokument-och-mallar/guider/finansieringsguiden.pdf

https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/investera-for-tillvaxt

Se presentationen om skoglig data i Finland från webinariet Servicing decision-making (2021-06-15)

Pilotrapport

Läs mer om piloten och dess resultat.

Bild på ett grönt omslag med en bild på en smartphone

Svensk sammanfattning

Läs sammanfattningen

BIld på sammanfattningen

Engelsk sammanfattning

English summary

Bild på sammanfattningen