Livsmedel och förädling

Senast ändrad: 16 juli 2021
Björksav tappas av i en glasburk

Utöver virke så kan skogen bidra med bland annat olika former av livsmedel. För att utveckla, förädla, distribuera och bygga en marknad för dessa krävs det kunskap kring dessa olika steg och utmaningar. I Sverige är intresset och möjligheterna för privata skogsägare att dra nytta av produktion och försäljning av icke-träbaserade skogsprodukter än så länge ett relativt outforskat område med stor utvecklingspotential för framtiden. Användningen av björksav som livsmedel och som medicinska produkter har en lång tradition i Sverige men den kommersiella användningen är för närvarande låg jämfört med länder som Finland, Estland och Ryssland. Men hur ser villkoren och möjligheterna för produktion av björksav? Går det att utveckla ett företagande kring detta? Vilka är i så fall utmaningarna?

Skogsprodukter - mer än trä?

En introduktion till marknad och förädling

Att producera sav

exempel från finska Actic Birch

Att producera sprängticka

Presentation kring odling, skörd och slutprodukter

Skötsel av Björkskog

Vill du läs vidare kring hur en bör sköta sin björkskog besök då Skogsstyrelsen och deras skogsskötselserie:

Skogsstyrelsen - Lövskogsskötsel

Skogsskötselserien - Skötsel av björk, al och asp

Björkbestånd

i Västerbotten och Västernorrland

Karta som visar björk i Västerbotten och Västernorrland

Pilotrapport

Läs mer om piloten och dess resultat

Bild på rapportomslag

Svensk sammanfattning

Läs sammanfattningen

Bild på sammanfattningen

Engelsk sammanfattning

English summary

Bild på sammanfattningen