Björkförekomst i Västerbottten och Västernorrland

Senast ändrad: 15 juli 2021
Karta som visar björk i Västerbotten och Västernorrland

Nedan kan du se två kartor över Västerbottens och Västernorrlands län där lila områden representerar skogar med minst 50 m3sk björk som uppnått en medeldiameter (grundytevägd) om minst 15 cm i brösthöjd och en höjd (grundytevägd) om minst 15 meter.

I Sverige förekommer björk främst i yngre skogsbestånd och andelen minskar vartefter skogen växer och gallras. Andel björk utgör drygt en tredjedel av bestånden med en diameterklass på upp till 9cm medan mindre än en tiondel i bestånd över 19cm i diameterklass (Riksskogstaxeringen, SLU 2021).

VästerbottenKarta över Västerbotten

Västernorrland

Karta över Västernorrland


Kontaktinformation