Mer om Internationellt skogsbruk

Senast ändrad: 08 november 2016

Ämnesområdet internationellt skogsbruk omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet och med speciellt fokus på tropiska/subtropiska områden.

Ämnesområdet delas av flera institutioner på SLU. Den del som är förlagd till Skoglig Resurshushållning har en bas i institutionens övriga verksamheter och kopplar dessa till globala frågeställningar och miljöer i nära samverkan med området skogliga landsbygdsstudier.


De projekt som bedrivs, ofta i samverkan med andra institutioner och grupper inom och utanför SLU, rör såväl forskning som utbildning, miljöövervakning och utvecklingsprojekt i Syd.

2013-02-01 20.01.45.jpg
2005_0723Image0129.JPG

Kontaktinformation
Mats Sandewall

Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
Tel. 090-7868329
mats.sandewall@slu.se

Sidansvarig: elias.andersson@slu.se