ForestWard Observatory

Senast ändrad: 15 augusti 2023
Logotyp för ForestWard Observatory

ForestWard Observatory kommer inom kort lansera sin nya websida.

FORWARDS kommer att skapa en prototyp av ForestWard-observatoriet som kommer att tillhandahålla aktuell och detaljerad information om europeiska skogars sårbarhet för klimatförändringar, leverera vetenskapsbaserad kunskap för att vägleda skogsbruket till ett klimatsmart brukande och även återställande av ekosystem och bevarande av biologisk mångfald, samt engagemang från intressenter och allmänheten genom deltagande i beslutsprocesser.

Fakta: