Ansökan för deltagande i tonfiskprojektet 2024

Senast ändrad: 08 maj 2024
Två spön efter en båt på havet.

Nu är ansökan till årets tonfiskmärkningsprojekt öppen. Genom att noggrant fylla i nedanstående formulär så komplett som möjligt deltar du i uttagningen av de erfarna fisketeam som hjälper oss med att fånga tonfiskarna som ska märkas.

Sista ansökningsdag är fredagen den 7 juni.

Projektledningen gallrar ansökningar efter utrustning och tidigare erfarenhet och återkommer med svar senast 30 juni.

De team som tas ut till tonfiske för märkning kommer bjudas in till en digital workshop kvällen måndagen 8 juli. Närvaro med en representant från varje team kommer vara obligatorisk.

Tonfiskmärkningen planeras att genomföras i Skagerrak den 17 augusti till 1 september. Byte av fiskeområde under denna period kan dock ske.

Väder är en begränsande faktor och vi kommer generellt inte arbeta i vindar över 6 meter per sekund.

Nedan hittar du kriterierna som måste uppfyllas av alla deltagande fisketeam, samt ansökningsformulär som du fyller i och skickar in.

Besättningslistan ska anges i ansökan och den kommer anses som skarp, det vill säga inga ändringar kommer tillåtas efter den 7 juni. Du som teamledare har ansvar att se till att du har ett team som är tillräckligt brett och tillgängligt för att kunna ha båt och team fiskefärdigt de dagar vädret tillåter.

Välkommen med din ansökan!

 

Kriterier för båt, besättning och utrustning

Båt

 • minimum 6 meter lång, låga fribord akteröver, goda manövreringsegenskaper, utrymme att drilla fisk, fria ytor vid reling för säkrande av fisk
 • Vid oroligt väder, om forskningsfiske ändå kommer att genomföras, kan de mindre båtarna (<7 m) hindras att delta av säkerhetsskäl.
 • AIS för både sändning och mottagning, VHF, GPS – dessa skall vara testade och i fullgott skick.  Kommunikation på havet sker via VHF över distanser på upp till 15 NM. Det ställer höga krav på driftsäker VHF med tillräcklig antenn. Båten skall vara sjösäker och säkerhetsutrustning såsom flytvästar, nödbloss etc. skall finnas ombord.
 • Om levande makrill skall användas vid fisket skall båten vara utrustad med en för ändamålet anpassad ”live-well” (betestank).

Besättning

 • 3 personer varav minst två skall vara i tillräckligt god fysisk kondition att fighta tonfisk.
 • Besättningslista: Lista med personuppgifter för besättningsmedlemmar (minst 3 och upp till 20st) skall godkännas av projektledningen innan fiskeperioden påbörjas. Varje team skall ha EN team-leader (TL) som agerar skeppare och ansvarar för hela teamets samlade agerande under och kring fisket.  Besättningslistan får, men måste inte, innehålla EN reserv-TL som får ta rollen som TL om ordinarie TL inte deltar i fisket den aktuella dagen.
 • TL och eventuell reserv-TL skall ha genomgått djuretisk utbildning samt deltagit i teoretisk projektspecifik utbildning i SLU/STiS regi innan fisket påbörjas. Vid förhinder skall annan teammedlem delta i projektspecifik utbildningen och ansvarig TL skall då ha tillgodogjort sig informationen på annat sätt innan fisket påbörjas.

Utrustning

 • Rulle: minimum 44 lbs broms enligt tillverkarens klassning vid ”freespool”, gärna betydligt högre. Bromsen skall vara inställd och testad innan fisket så att minst denna bromsstyrka, gärna mer, uppnås vid full broms.
 • Spö: mer än 80 lbs klassning, t.ex 100 lbs, 120 lbs, 80-130 lbs. Klassningar som t ex 50-80 lbs godtas ej.
 • Lina/Backing: minst 600 meter inklusive huvudlina, topshot och tafs. Klassad brottstyrka på huvudlinan skall vara minst 130 lbs
 • Topshot/tafs: Skall alltid användas (även om huvudlinan är av nylon) och vara minst 13 meter lång av nylon eller fluorkarbonlina med en angiven brottstyrka om minst 200lbs. För att minimera risker med långa tafsar löst ombord ska all lina förutom de sista 3,5m gå att veva in på rullen!
 • Krok: Rostfri krok är ej tillåtet. Offset krok inte tillåtet. Använd alltså endast non-offsetkrokar. De skall ha ett gap mellan spets och skaft om minst 17 mm. Krok med extra tjockt gods rekommenderas efter några fall av rätade krokar tidigare år.  Endast cirkelkrok är tillåten.
 • Sele/bälte/fast spöhållare: Det skall finnas minst två spöselar/bälten anpassade för ändamålet ombord, alternativt skall det finnas minst en spösele/bälte samt minst en fast, roterande spöhållare som är anpassad för drillning av stor tonfisk.
 • Hullingslös gaff: Båten skall medföra en hullingslös gaff med en godstjocklek om minst 9 mm. För att kunna bogsera fisken bakom båten skall den vara fäst vid ett minst 10m långa rep av minst 8mm dimension med en gummiblåsa och ha någon anordning som minskar risken att gaffen trillar ur  fiskens mun. Alternativt kan en separat ”swim-gaff” med denna funktion användas för bogsering. Ett ytterligare rep om minst 10m och en boj skall kunna fästas vid gaffen/swim-gaffen för att underlätta överföring till märkningsbåten om så behövs.

 

Anmälan att delta i märkningsprojektet tonfisk

Fyll i dina kontaktuppgifter

Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2017
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2018
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2019
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2020
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2021
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2022
Team-leader deltog i följande märkningsprojekt under 2023
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2017
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2018
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2019
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2020
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2021
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2022
Vilken befattning/roll har den tilltänkta team-leadern haft i märkprojekt under 2023
Båtens motortyp
Typ av drivlina
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.