Träffa dina vilda grannar

Senast ändrad: 03 mars 2021

Har du någonsin undrat vilka vilda djur som bor i din omgivning? Det kunde Umeå kommuns invånare ta reda på tillsammans med oss på Sveriges lantbruksuniversitet genom att sätta upp en viltkamera i sin trädgård.

Med hjälp av frivilliga krafter studerar forskare i detta medborgarforskningsprojekt hur människor påverkar vilda däggdjur från stadens mitt till långt ute i vildmarken.

I projektets första del, som pågick hösten 2019 till hösten 2020, lånade medborgarforskare i Umeå kommun viltkameror som de satte upp på sina tomter för att studera vilka djur som finns runt dem.

Förhoppningen är forskningsprojektet ska kunna genomföras igen framöver. Om det bli aktuellt så kommer du att hitta info om hur du anmäler dig på denna sida.

 

Kollage: Susanna Bergström, SLU

Foto: Helena Königsson, SLU/Soru Epotok, Adobe Stock/cynoclub, Adobe Stock/Anatoly Ivanov, Unsplash/DigitalGentetics, Adobe Stock/Oldiefan, Pixabay/Sorbyphoto, Pixabay/DigitalDesigner, Pixabay/swenaw, Adobe Stock

Så sätter du upp viltkameran

Du som deltar i projektet kommer att få låna en viltkamera från SLU. Titta gärna på den här videon innan du sätter upp kameran.

Fakta:

Vad säger lagen?

  • Sedan den 1 augusti 2018 har det varit lagligt för allmänheten att ha en viltkamera på sin egen mark så länge vissa riktlinjer följs. På Naturvårdsverkets sida om regler för viltkamera kan du läsa mer.
  • För att säkra att allt material vi ber deltagarna att samla in är lagligt arbetar vi tillsammans med en av SLU:s advokater.
  • Även du som hyr din bostad kan delta i projektet så länge du har en "egen" trädgård att sätta upp kameran i.