Sherry leder forskningsprojekt om snöleoparder

Senast ändrad: 14 juni 2021
Sherry med en häst med packning.

Sherry Young är doktorand i Kanada där hon leder ett forskningsprojekt om snöleoparder. För ett par år sedan gjorde hon sitt masterarbete på SLU Vilt, fisk och miljö där hon lärde sig de metoder som hon nu använder i sin forskning.

Vad jobbar du med?

Jag är doktorand på Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Här leder jag ett forskningsprojekt om bevarande av snöleoparder. Inom ramen för mitt arbete forskar jag, undervisar, ansöker om forskningsmedel, bygger upp vår verksamhet och nätverkar. Jag deltar också i forskarutbildning och kommunikationsaktiviteter.

Hur fick du din tjänst?

Efter att jag tog examen från SLU och Umeå Universitet fick jag möjlighet att åka till Kirgizistan som praktikant hos Snow Leopard Trust. Jag tillbringade ett år med fokus på snöleoparder och använde den tiden till att bygga ett forskningsprojekt som fokuserar på att utvärdera effekterna av klimatförändringar på snöleoparder och deras livsmiljöer (dvs. naturresurser, tillhörande arter och lokala samhällen).

Med stöd av det lokala team som jag arbetade med hade jag sedan en tillräckligt bra ansökan att lägga fram för forskargrupper runt om i världen som hjälpte mig att förverkliga projektet. Det bästa sättet för mig att göra denna forskning är som doktorand, och det var så jag hamnade vid Simon Fraser University i Kanada.

Hur ser en vanlig dag ut?

Ingen dag är den andra lik. På grund av COVID har jag tvingats stanna hemma vilket gör mig mer begränsad i hur mycket jag kan röra mig. Jag vaknar vanligtvis runt 6:30, börjar jobba nästan direkt för att kunna nyttja de tysta morgotimmarna innan dagen börjar runt 9:30 med möten, kurser, undervisning etc. Runt denna tid tar jag vanligtvis min första kopp kaffe. Runt lunch försöker jag ta en timme från datorn eller byta till en annan uppgift som inte är akademisk. Sedan dyker jag in i arbetet igen och jobbar till ungefär 20:30. Eftersom jag jobbar med människor i Europa och Centralasien kan det vara en utmaning att att hantera tidsskillnader.

Även fast det kräver ett stort engagemang att göra en doktorandutbildning, bör varje student arbeta i sin egen takt och tydligt uttrycka sina egna gränser. Jag ser fram emot att återgå till forskning med personliga möten så att jag kan sätta tydligare gränser mellan mitt yrkes- och privatliv.

 

På vilket sätt bidrar utbildningen på SLU i ditt jobb?

Under examensarbetet använde jag viltkameror för att övervaka både växt- och däggdjursfenologi i norra Sverige. Tack vare dessa sex månader av intensiv träning fick jag lära mig metoderna bakom viltkameror, som är det viktigaste verktyget för att studera snöleoparder och svårfångade arter. Jag fick en mycket bra praktisk utbildning på SLU om hur studier kan utformas och hur kamerorna ska sättas upp.

Det allra viktigaste som utbildningen på SLU gav mig var möjligheten att få arbeta med helt nya forskningsmetoder. På SLU använde vi viltkameror för att både studera däggdjur och växter och hur de skulle kunna påverkas av klimatförändringar. Detta resulterade både i en publikation och gav mig även de kompetenser som i dag gör det möjligt för mig att leda mitt doktorandprojekt.

Utanför den direkta utbildningen fick jag möjlighet på SLU att vara del i en gemenskap av master- och doktorander samt forskare som verkligen bidragit till den forskare – och kvinna – jag är i dag.

Vad ska en SLU-student göra för att hitta sitt drömjobb?

Det råd jag har kommer inte från mig utan från min mentor på SLU, Dr. Navinder Singh, som en gång sa till mig: ”Vissa människor har ett mål och lyckas komma dit genom att följa en rak väg. Men det är okej och normalt att komma dit genom att sicksacka. Genom att ta omvägar kommer du uppleva äventyr du inte kunnat förutse som kommer ge dig upplevelser och färdigheter du aldrig tänkt på. Så fortsätt kämpa och kom ihåg att det aldrig är för sent att nå ditt mål."

Så; stå på dig och kasta dig ut är mitt råd. Det kan du bara göra genom att vara driven, beslutsam och omgiven av andra människor.

 

Tack!

Stort tack till Sherry Young!

Och tack till Amber Mertens De Vry, Pablo Del Rio och Markus Woesner; masterstudenterna som under läsåret 20/21 drivit kontot Masters of Nature på Facebook och Instagram som gjort denna intervju.

Fakta:

Namn: Sherry Young

Ålder: 27

Program: Jag studerade på Umeå universitet, men gjorde mitt examensarbete på SLU Vilt, fisk och miljö.

Land: Frankrike

Examensår: 2018

Arbetsgivare: Simon Fraser University, Vancouver, Canada.

Yrke: Doktorand