Seeing the wood and the trees. Assessing Swedish Nature-Based Integration utilising the theory of socio-cultural viability

Senast ändrad: 02 november 2020
Närbild på en uppbyggd grillplats, med människor som står tätt intill, lagar mat över öppen eld. Foto.

Naturbaserad integration (NBI) har blivit en alltmer populär lösning i integrationsfrågor i Sverige. Men just därför är det viktigt att undersöka de faktiska effekterna av de aktiviteter som görs. Denna studie lyfter fram att NBI behöver sättas in i bredare institutionella kontexter, för att man ska kunna mäta hur målen om natur och människor uppnås.

Artikel: Singleton, B. E. (2020) Seeing the wood and the trees. Assessing Swedish Nature-Based Integration utilising the theory of socio-cultural viability. Fennia 198(1–2) xx–xx. https://doi.org/10.11143/fennia.89965

Författare: Ben E. Singleton

Länk: https://fennia.journal.fi/forthcoming/article/89965/56870

Hittills har det inte gjorts så många studier om vilken effekt NBI faktiskt har som ett verktyg för integration. Denna artikel är ett första steg att göra just detta, genom att undersöka gruppdynamik och de narrativ, eller berättelser, som kommer till uttryck i de olika aktiviteter som studerats.

Läs mer på den engelska sidan om denna artkel. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se