Hoppa till huvudinnehåll

En global räddningsplan. Mångfaldskonferensen 2023

I december 2022 enades världens länder om en riktning för de kommande decenniernas naturvårds- och miljöpolitik. Vad kommer det innebära för Sverige?

EN staty med stora bokstäver och siffror som fomar ordet COP15 i olika färger. Foto.

Hur kan det internationella ramverket för biologisk mångfald översättas i konkreta mål för det svenska miljöarbetet?

2023 handlade Mångfaldskonferensen om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som klubbades igenom vid COP15 i Montreal i december 2022. På konferensen diskuterade vi tillsammans hur det svenska miljömålsarbetet ska kunna bidra till en bättre utveckling för den biologiska mångfalden och till de globala målen. 

I tio parallella "miljömålsverkstäder" gick vi igenom några av det globala ramverkets mål, och diskuterade hur detta ska kunna implementeras i det svenska miljömålsarbetet. 

Konferensen gavs den 15 november på SLU campus Ultuna i Uppsala. Dokumentation från konferensen kommer publiceras på denna webbsida i början av 2024.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om mångfaldskonferensen och andra nyheter från CBM.

 

Publicerad: 01 september 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…