CBM Seminar Series 2019

Senast ändrad: 18 mars 2019

De fyra seminarierna under våren 2019 kommer fokusera på olika aspekter av miljöetik och biologisk mångfald.

Klassiskt moralfilosofiska frågor är Vad bör jag göra? och Vad har ett värde? Det allt snabbare utdöendet av arter väcker intuitivt många etiska frågor. I föreläsningarna under vårens seminarier kommer flera av de traditionella moralfilosofiska frågorna tillämpas på det accelererade artutdöendet.

Seminarierna vänder sig till både forskare och studenter med olika bakgrunder. Med dessa seminarier vill vi stimulera till diskussioner om miljöetiska frågor. Seminarierna består av en kortare föreläsning, följt av en diskussion där alla perspektiv är välkomna!

Seminarierna äger rum på SLU campus Ultuna, och hålls på engelska.

För mer information om seminarierna, se den engelska webbsidan.

Tid: kl. 10-12
Lokaler: Se varje seminarium

Program:

28 februari
Lokal: Sal U 
Partik Baard (SLU):
What is environmental ethics? A short overview

21 mars
Lokal: Sal U
Markku Oksanen (University of Eastern Finland):
Biodiversity crisis and human('s) right

25 april
Lokal: Rum Skara
Helena Siipi (Turku University)
Ethical aspects of assisted migration of endagered species

4 juni
Lokal: Sal Q
Karin Edvardsson Björnberg och Mikael Karlsson (KTH)
Ethical aspects of biodiversity offsetting

More information will come. No preparations are necessary.


Kontaktinformation