Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services

Senast ändrad: 27 maj 2019

Betydelsen av IPBES-rapporten kan inte överskattas

För första gången på över ett decennium har nu en omfattande rapport publicerats om vad vi vet om biodiversitet i världen. 150 experter med olika kompetenser från över 50 länder har arbetat tillsammans i tre år med denna omfattande kunskapssammanställning från IPBES. Resultatet är rapporten Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services. Och för första gången i en global bedömning inkluderas också traditionell och lokal kunskap.

Läs mer: "IPBES globala rapport är bara början" (Reflektioner över rapportens slutsatser, av Torbjörn Ebenhard).

Rapporten omfattar ekosystem på land, i sötvatten samt kuster och hav. Den är mer än en tillståndsbedömning: den bedömer förändringar 50 år tillbaka i tiden, och tittar in i framtiden för att ge olika scenarier och politiska möjligheter. Tyngdpunkten ligger på de samhällsprocesser som skapar den förlust av biologisk mångfald vi ser idag – och på de ekologiska och socioekonomiska processer som kan motarbeta den.

Läs mer här: Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services.

Vi kommer också berätta om och diskutera en svensk bearbetning av rapporten Land degredation.

Läs IPBES-material från förra årets konferens

Mångfaldskonferensen 2018 tog sin utgångspunkt i ECA och rapporten om Land Degredation, samt en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden:

  • Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca

  • Assessment report on land degradation and restoration:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr

Övrigt material och länkar

"Samhällsomvandling krävs för att stoppa krisen för mångfalden" - Nyhet på slu.se från 6 maj 2019, om IPBES-rapporten.

Slutsatser i IPBES-rapporten, sammanfattade av Torbjörn Ebenhard.

Fakta:

 

Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES) grundades 2012 av drygt 100 regeringar, med syftet att skapa en global kontaktyta mellan kunskapsbärare och beslutsfattare, bedöma tillståndet för världens biologiska mångfald och presentera resultatet på ett policy-relevant sätt. Både regeringar och organisationer, till exempel Konventionen om biologisk mångfald, kan genom IPBES ”beställa” tematiska bedömningar av olika aspekter av bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

https://www.ipbes.net/


Kontaktinformation