Hitta hit

Senast ändrad: 05 juni 2023
Ulls hus. Foto.

SLU i Uppsala ligger på campus Ultuna i de södra delarna av staden. På den här sidan finns information om hur du hittar till och på campus. Konferenslokalen "Loftets hörsal" ligger i slänten nedanför undervisningshuset.

Hitta till konferensen

Mångfaldskonferensen äger rum på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Campus Ultuna, 8 km söder om Uppsala centrum. Konferenslokalen är i Loftets hörsal (gatuadress: Duhrevägen 8) i den gamla ladugården på campus, där även Ulls restaurang finns. Hitta på SLU Campus Ultuna på SLU Uppsala

Färdas hit

Buss nr 4 går mellan Uppsala Centralstation (Resecentrum) och busshållplatsen Campus Ultuna. För busstidtabell och biljetter, se www.ul.se.

 

Loftet utifrån.jpg


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516