Anmälan till MK22 - Biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB

Senast ändrad: 05 juni 2023

Anmälan är nu stängd till konferensen.

Anmälningsavgift 1: 1000 SEK

Gäller för den som är forskare eller kommer från myndighet, kommun, landsting eller privat företag.

Anmälningsavgift 2: 500 SEK

Gäller för den som är privatperson, student eller kommer från en ideell organisation.

Anmälningsavgiften inkluderar lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt mingel efter konferensen. Priserna är angivna exklusive moms.

Anmälan är nu stängd.

Kort om konferensen

När? 10 november 2022

Var? SLU Campus Ultuna, Uppsala. Hitta hit.

För vem? Konferensen vänder sig till dig som arbetar med biologisk mångfald i planering och beslutsfattande samt till dig som jobbar med miljöbedömningsrelaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi.

Vad? Det blir föreläsningar, samtal, tid för dialog, bokbord, mingel med mera.

Observera att konferensen sker fysiskt på plats och inte sänds digitalt

Program och medverkande

Här kan du läsa mer om konferensens program.

Här presenteras de medverkande.


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516