Om vår dikttävling

Senast ändrad: 24 januari 2023

Dikttävling Skogens mångfald_w600.jpg

Den 21 mars var det skogens dag och samtidigt också världspoesidagen. Det ville vi uppmärksamma genom att uppmana till poetiska äventyr i och om skogen! Nu är tävlingen avgjord, och tre vinnare utsedda. 

Vi vill tacka alla som funderat, skrivit och skickat in sina dikter! Vi fick så många fantastiska fina, roliga, sorgliga och gripande dikter. 

Här kan du läsa vinnardikterna

Här kan du läsa de inskickade dikterna

 

Vinnarna får ett bokpaket, som består av de fem hittills utgivna så kallade trädböckerna, av entomologen Bengt Ehnström och konstnären Martin Holmer, utgivna av SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM). Här kan du läsa mer om trädböckerna. 

Läs mer om skogens dag här (länk till International day of forests på FN:s internationella webbsida) 

Läs mer om poesins dag här (länk till World poetry day på FN:s internationella webbsida.)

Dikttävlingen Skogens mångfald

var ett evenemang som gjordes av Institutionen för ekologi, och SLU Centrum för biologisk mångfald, vid Sveriges lantbruksuniversitet år 2021. Vi vill gärna sprida den kunskap som finns hos oss om skog, och även höra på vilket sätt skogen kan inspirera till ordkonst!

Läs nyheten om evenemanget här. 

 

 

 

 

Institutionen för ekologi 

är en av SLUs största institutioner med högkvalitativ forskning, stor vetenskaplig produktion, omfattande samverkan med samhället och höga betyg på de grundutbildningskurser vi ansvarar för. Vi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden. 

 

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

är ett centrum för produktion och spridning av kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. I fokus står forskning som bidrar till att belysa viktiga frågor för såväl samhälle som forskning. Verksamheten består av att initiera, bedriva och samordna forskning, utredning och information med sikte på att bevara, restaurera och hållbart nyttja biologisk mångfald. 


Kontaktinformation