Andra trädslag

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Tall och gran är dominerande trädslag i Sverige. Det finns stor kunskap om hur dessa ska skötas och det finns en säker avsättning för virket. Men det finns andra trädslag som kan vara intressanta att prova. Kommande klimatförändringar kanske dessutom kan göra att andra trädslag till och med passar bättre på vissa lokaler jämfört med våra inhemska. Bland barrträd är Contortatall, hybridlärk, Sitkagran och Douglasgran några tänkbara alternativ. Andra trädslag som är intressanta på grund av sin höga produktion kan vara hybridasp, poppel och förädlad björk. Många frågetecken återstår ännu vid föryngring av dessa, skador av vilt, snytbagge och frost är några riskfaktorer att räkna med. Vissa arter kan även råka ut för sjukdomar som vi inte funnit på inhemska träd.

<Tillbaka

Relaterade sidor:


Kontaktinformation