Behovsanpassad gödsling

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Ett gödslingsprogram med behovsanpassad gödsling startas vid en beståndshöjd av 2-4 meter. Därefter gödslas beståndet vartannat år tills dess att det sluter sig. Därefter sker gödsling vart 7:e till vart 10:e år, vilket innebär att beståndet gödslas 1-3 gånger efter att beståndet slutit sig. Sista gödslingen bör ske minst 7 år innan slutavverkning. Vid varje gödslingstillfälle kan givan anpassas efter behovet. Den totala mängden kväve som tillförs under en hel omloppstid blir 800–1500 kg N per hektar, där ca ¾ tillförs i ungskogen. Den förväntade produktionsökningen vid praktisk tillämpning i granbestånd förväntas vara 3,5-5,5 m³sk per hektar och år.

Tillämpning av behovsanpassad gödsling innebär att övriga skötselåtgärder anpassas jämfört med traditionellt granskogsbruk, t.ex. antalet gallringar blir färre. Man kan också tillämpa ett gallringsfritt skogsbruk. Den höga tillväxten innebär också kortare omloppstid. För att minimera risken för kväveläckage bör inte bara stamved skördas utan även GROT (grenar och toppar).

<Tillbaka

Relaterade sidor:


Kontaktinformation