Bättre markberedning

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Harvning och högläggning är de vanligaste metoderna för markberedning idag. Båda har för- och nackdelar och vilken metod man väljer beror på ståndort, vilka maskiner som finns att tillgå och naturligtvis vilken metod markägaren föredrar. En metod som började utvecklas för 20 års är inversmarkberedning. Metoden innebär att en torva grävs upp, vänds och läggs tillbaka i gropen. Resultatet blir en planteringspunkt med mycket goda förutsättningar för plantetablering med ett näringsrikt humuslager under ett lager av mineraljord. En landsomfattande studie visar på en högre överlevnad för plantor satta i invers jämfört med högläggning och plantering utan markberedning.

<Tillbaka

Relaterade sidor:


Kontaktinformation