Förädling

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Förädling som syftar till att förbättra egenskaper börjar med urval av plusträd i skogen forsätter sedan med testning, urval och korsning. I varje generation väljs de bästa träden ut för fortsatt förädling och massförökning. De äldsta plantagernas vinstnivå ger 10 % ökad medeltillväxt, jämfört med oförädlat beståndsfrö. Andra omgångens plantager kan ge upp till 20 % vinst och gör man en så kallad särplockning, dvs. att man plockar kottar på de bästa träden kan man öka vinsten ytterligare något. En tredje omgång plantager är på gång och beräknas vara färdiga omkring 2015. Ett alternativ till sexuell förökning är vegetativ förökning där tidsvinst och ökad urvalsstyrka är de största fördelarna. Gransticklingar från kontrollerade korsningar ger 20–25 % tillväxtvinst, men finns än så länge bara i liten skala.

<Tillbaka

Relaterade sidor:


Kontaktinformation