Skogsbruk och vilt i balans

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Skogskompetens Syd inbjuder till kursdagar om skogsbruk och vilt i balans. Syftet med kurserna är att öka kunskaperna om samspelet mellan hjortviltstammar och den brukade skogen i det sydsvenska skogslandskapet. Målgruppen är skoglig personal, vilthandläggare på länsstyrelser, medlemmar i viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsgrupper.

Under förmiddagen blir det föreläsningar med Annika Felton från SLU i Alnarp och på eftermiddagen en workshop kring åtgärder för att öka fodermängden i landskapet.

Föreläsningspass:

  • Hjortviltets bete: betespreferenser, konsekvenser av nuvarande skogstillstånd och hjortviltstammar
  • Var finns fodret/var finns inte fodret – översiktlig genomgång av viktiga foderresurser
  • Älgens hälsa och fodertillgång på landskapsnivå
  • Viltbete och påverkan på överlevnad och produktion

Datum och platser:

  • 2018-02-08 Asa forskningsstation, Lammhult FULLBOKAD!
  • 2018-02-15 Tönnersjöhedens fältstation, Simlångsdalen FULLBOKAD!
  • 2018-03-01 Flämslätts stiftsgård, Skövde FULLBOKAD!
  • 2018-03-06 Vreta kluster, Linköping FULLBOKAD!
  • 2018-03-13 Blekinge naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby FULLBOKAD!

Kursavgift: ingen (men den som uteblir får betala maten)

Anmälan: Alla tillfällen är fullbokade och anmälan är inte längre möjlig.

Sista anmälningsdag: senast 2 veckor före respektive kursstart. Antalet deltagare är begränsat så  först till kvarn…

Frågor: Kristina Wallertz, tel. 0472-263172

Fakta:

Skogskompetens Syd är ett samarbetsprojekt där SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genom försöksparkerna i Asa och Tönnersjöheden tillsammans med flera skogliga aktörer i södra Sverige samarbetar i syfte att sprida aktuell kunskap via exkursioner, workshops och kortare utbildningar. Under 2018 finansieras projektet ”Skogsbruk och Vilt i balans” av kompetensutvecklingsmedel från Landsbygdsprogrammet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Wallertz, Forskare
Asa forskningsstation, SLU
kristina.wallertz@slu.se, 0472-263172, SLU-ankn. 4708