Artlista

Senast ändrad: 03 september 2020

Lövträd

Yta nr Latinskt namn Svenskt namn Proveniens Planterings-datum

1

Betula pendula

Vårtbjörk

Siljansfors, W län

aug-94

2

Betula pubescens

Glasbjörk

Siljansfors, W län

självför.

3

Alnus glutinosa

Klibbal

Kronobergs län

juni, 1994

4

Alnus incana

Gråal

Jönköpings län

jun-94

5

Fagus silvatica

Bok

Hyssna, Västergötland

maj-94

6

Fraxinus excelsior

Ask

Uppsala län

maj-94

7

Sorbus intermedia

Oxel

Östergötlands län

maj-94

8

Prunus padus

Hägg

Bjurholm, Västerbottens län

maj, 2002

9

Betula pendula

Vårtbjörk

Siljansfors 229:13

jun-95

10

Betula pendula

Vårtbjörk

Siljansfors 237:23

jun-95

11

Sorbus aucuparia

Rönn

Kväfjord, Norge

maj-02

12 + 62

Betula pendula

Vårtbjörk

Siljansfors 229:17

jun-97

13

Populus tremula

Asp

Asa, Kronobergs län.

jun-94

14

Ulmus glabra

Skogsalm

Alstahaug, Mosjöen, Norge

maj-02

15

Salix caprea

Sälg

Asa, Kronobergs län

jun-94

16

Sorbus aucuparia

Rönn

Kronobergs län

jun-94

17

Tilia cordata

Skogslind

Älvsborgs län

aug-94

18

Populus tremula

Asp

Siljansfors, W län

självf.

19

Quercus robur

Ek

Uppsala län

aug-94

20

Prunus avium

Fågelbär

Uppsala län.

aug-94

21

Corylus avellana

Hassel

Skaraborgs län.

aug-94

49

Carpinus betulus

Avenbok

(Nordplant)

jun-96

50

Quercus rubra

Rödek

(Nordplant)

jun-96

51

Prunus padus, colorata

Blodhägg

(Nordplant)

jun-96

52

Populus tricocarpa

Jättepoppel

(Nordplant)

jun-97

54

Acer campestre

Naverlönn

(Nordplant)

jun-96

55

Populus balsamifera, elongata

Balsampoppel (Jämtlands-)

(Nordplant)

jun-97

57

Alnus glutinosa

Klibbal

Siljansfors 237:26

okt-96

58 + 59

Betula pendula var. carelica

Masurbjörk

Loppi 353, Finland

okt-96

60

Prunus padus var. racemosa

Sibirisk hägg

Transebjej

okt-96

61

Betula ermanii

Kamtjatkabjörk

Magadan, Sibirien, Ryssland

okt-96

63

Betula pendula

Vårtbjörk

(Rankhyttan) Siljansfors

jun-97

64

Betula pubescens

Glasbjörk

Siljansf. 229:26

jun-97

65

Betula pubescens var. tortuosa

Fjällbjörk

Saxnäs, Västerbotten

jun-97

66

Betula pendula var. dalecarlia

Ornäsbjörk

Ornäs, W län

okt-97

67

Betula pendula

Brunmasur

Nr 1402, Valls Hage, Gävle

okt-97

68

Betula pendula

Brunmasur

Nr 1410, Valls Hage, Gävle

okt-97

69

Betula pendula

Triploid vårtbjörk

Nr 1409, Valls Hage, Gävle

okt-97

70

Betula pendula

Isbjörk (masur)

Nr 1404, Valls Hage, Gävle

okt-97

71

Betula pubescens

Skattungbybjörk

Skattungbyn, W län

okt-97

72

Betula pubescens

Blodbjörk

Finland

okt-97

73

Betula pubescens

Gråbjörk (strängmasur)

Nr 1442, Valls Hage, Gävle

okt-97

74

Betula pubescens

Knölbjörk (Äxingmyrliden)

Nr 1450, Valls Hage, Gävle

okt-97

75

Sorbus aucuparia

Gulfruktig rönn

Nr 2510, Valls Hage, Gävle

okt-97

80

Prunus padus var. macci

Glanshägg

Krasnoyarsk

okt-96

81

Populus tremula var. erecta

Pelarasp

(Nordplant)

jun-96

82

Salix caprea var. pendula

Hängsälg

(Nordplant)

jun-96

83

Alnus incana var. lanciniata

Flikbladsal

(Nordplant)

jun-97

Barrträd

Yta nr

Latinskt namn

Svenskt namn

Proveniens

Planterings-datum

22

Picea glauca

Vitgran

54,9N 124,2W, 800 m, F St James, BC.

jun-94

23

Picea mariana

Svartgran

56,6N, 121,6W, 750 m, Wonowon, BC.

jun-94

24

Picea sitchensis

Sitkagran

60 ° 30´N, 151 ° 30´W, Kenai p., Alaska.

jun-95

25

Larix laricina

Tamarack

47 ° 40´N, 74 ° 15´W, L Lortie, Queb.

jun-95

26

Tsuga heterophylla

Western hemlock

47 °57´N. 124 ° 23´W, 500 m. Forks, W.

jun-95

28

Larix kaempferi

Japansk lärk

Hortus Botanicus, Salaspils, Lettland.

jun-95

29

Larix sukaczewii

Rysk lärk

65 ° 00´N, 43 ° 20´E, Arkhangelsk Ryssl.

jun-95

30

Pseudotsuga mensiesii

Douglasgran

54 ° 10N,122° 50´N, 800 m P George, BC

jun-95

31

Picea omorika

Serbisk gran

51 ° 32´N, 9 ° 55´E, Göttingen, Tyskland

jun-95

32

Pinus silvestris

Tall

Solvarbo, Dalarna

okt-94

33

Juniperus communis

En

Vemboö

sep-94

34

Picea abies

Gran

60.6N, 280 m

okt-94

35

Larix occidentalis

Western larch

48 ° 30´N, 115 ° 30´W, Libby, Montana.

jun-95

36

Larix eurolepis

Hybrid, europ.-jap.

Fröp Maglehem. 1 jap. moder, 9 eur. fäder

jun-95

37

Pinus banksiana

Banksianatall

55,3N, 111,6W, 580 m

juni, 1994

38

Pinus contorta

Contortatall

56,6N, 121,6W 825 m Wonowon, BC

jun-94

39

Abies lasiocarpa

Berggran

56.1N, 129.4W, 300 m, Meziadin Lake

jun-95

40

Larix sukaczewii

Rysk lärk

Fröpl. Oitti, Finland (Urspr. Raivola)

jun-94

41

Larix sukaczewii

Rysk lärk

 

jun-95

42

Larix decidua

Europeisk lärk

52 ° 20´N, 21 ° 20´E, Blitzyn, Polen

jun-95

43

Pinus cembra

Cembratall

Parkträd från Umeå.

okt-95

44

Pinus peuce

Makedonisk tall

Mustila arboretum, Finland.

okt-95

47

Larix gmelini

Dahurisk lärk

Magadan, Ryssland.

okt-95

48

Larix sukaczewii

Rysk lärk

Pinega, Ryssland.

okt-95

56

Thuja occidentalis

Thuja

(Nordplant)

jun-96

76

Pinus sylvestris

Knöltall

Billingsjön, Älvdalen, 61°16´N, 13° 24´E

jun-98

77

Pinus sylvestris

Knöltall

Lima Besparingsskog

jun-98

78

Pinus sylvestris

Knöltall

Höghed, Orsa 61°16´N, 14° 41´E

jun-98

79

Picea abies

Smultrongran

okänd

jun98


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84