Besöksinformation

Senast ändrad: 17 november 2016

Alla är varmt välkomna att besöka arboretumet.

Var

Arboretumet finns i Siljansfors försökspark, mittemot skogsmuséet, längs RV 45/26 cirka 20 km sydväst om Mora.

Parkering

Gratis parkering finns vid Siljansfors Skogsmuseum.

Tillgänglighet

Arboretumet är belägen i skogsterräng och är tyvärr otillgängligt för barnvagnar, rullstolar och andra fordon.
Arboretumet finns på den motsatta sidan av riksvägen än parkeringen. En trätrappa uppför vägslänten markerar början till stigen.

Varning - Visa störst uppmärksamhet då Ni korsar riksvägen. Håll tätt uppsikt på era barn. Här åker trafiken i 70 km/t och är inte beredda på att folk skall korsa vägen.

Efter en kort stig finner Ni arboretumet som är inhängd av viltstängsel. En trappsluss är ingången. Markerade stigar leder er runt i arboretumet. Vänligen bestig ej de planterade ytorna markerade med röd tråd, utan håll er till stigarna.

Information

En låda uppsatt vid ingången innehåller gratis kartor och artlistor. Vid varje planteringsyta finns en uppsatt informationstavla som beskriver det aktuella trädslaget.

Öppettider

Arboretumet är öppet för besök året runt och utan några tider. Det behövs inte någon föranmälan och besökare kan gärna följa de fyra årstiderna i Siljansfors. Dock utförs ingen snöröjning vintertid så framkomst kan vara besvärlig då.

Pris

Det är kostnadsfritt att besöka Siljansfors arboretum.

Guidning och kringarrangemang

Det är möjligt för sällskap och grupper att komplettera sina besök med en kvalificerad guidning, ett besök i skogsmuseet eller andra arrangemang. För att diskutera besöksarrangemang, se kontaktinformationen nedan.

Välkomna!

 


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84