Cykelstigarna i Siljansfors

Senast ändrad: 17 november 2016

För transporter inom försöksparken byggdes under 1920- och 30-talen ett antal cykelstigar. På vårarna krattades stigarna för att skogsforskarna skulle kunna cykla mellan försöksytorna med en vanlig cykel. Denna årliga kratting upphörde i slutet av 1950-talet. Idag lämpar sig stigarna väl för Mountainbike.

Ejsjöstigen

Den mest påkostade stigen byggdes från Siljansfors herrgård till Ejsjön, och är ungefär 3 km lång. Cykelstigen är ca 1,5 meter bred och väl bevarad.

Nyströms väg

Stigen går från Ryssbergsvägen fram till Ejsjön, ca 1 km. Den byggdes 1921-1922 av Nils Petter Nyström. En bro byggdes över Ryssån vid utloppet från Ejsön, men denna finns inte idag.

Abborrtjärnstigen

Stigen går mellan Ejsjön och Jugen och är något ojämnare än de övriga stigarna.

Harkenbergsstigen

Denna stig går mellan Rävbergsvägen (norr om Gusseltjärnen) till Ejsöstigen och är ca 1,5 km lång.


 


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84