Skogsstigar

Senast ändrad: 17 november 2016

Gula stigen
En 5 km skogsstig med fasta informationsskyltar som berättar om natur, skogsbruk och brukshistoria, samt tipspromenadsfrågor om natur, skogsbruk och historia från järnbrukstiden.

Röda stigen
En stig på 2,5 km med fasta informationsskyltar.

Stikosälstigen
Längs denna 3 km stig vandrar man genom tre urskogstyper.

Järnbruksstigen
En skyltad stig på 3 km bland spår av Moras första industri.

Kulturmiljöer vid Siljansfors
Järnbrukets epok i Siljansfors varade 138 år och har naturligtvis lämnat spår efter sig. Vissa är mycket tydliga medan andra är svårupptäckta. Alla är dock intressanta och vittnar om en betydande kulturpåverkan.

Cykelstigar
Sedan 1920-talet har det funnits cykelstigar vid försöksparken. Idag är de mycket lämpliga för mountainbiketurer eller vandring.

Vintervägen "Havsgatan"
En 500-årig vinterväg som länkar Siljan med Västerdalarna, via Siljansfors.

Knattestigen
En 1 100 meter lång lämpligt för barn från förskolan och uppåt. Diplom för alla barn.

Venjansleden och Siljansleden
Siljansleden och Venjansleden korsar försöksparken.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84