Gula stigen

Senast ändrad: 17 november 2016

 

0 - 1,5 km

Stigen går längs en kanal från järnbrukstiden. Man passerar kolbottnar, husruiner och överväxta odlingsrösen som vittnar om att marken var intensivt utnyttjad under brukstiden (1738-1876)

1,5 - 3 km

Stigen går här från den bördiga kulturpåverkade granskogen nere vid Jugån upp till den magra tallskogen på Harkonbergets topp. Sträckan lämpar sig väl för att studera vegetationsförändringar i en sluttning beroende på att tillgången på rörligt grundvatten minskar ju högre upp i en sluttning man kommer. I sluttningen finns även en grävd grop som visar en podsolprofil. På toppen av Harkonberget finns en fin utsiktsplats. Med kikare ser man Fulåbergs fäbodar, Nusnäs, Sollerön m.fl. platser. En karta i skala 1:100 000 finns uppsatt för att underlätta orienteringen. På Harkonbergets topp är det lämpligt att ta en fikapaus.

3 - 5 km

Här går stigen längs två cykelstigar som byggdes på 1930-talet. Det är inte så många platser i Sverige som kan uppvisa så välbevarade cykelstigar.

Fakta:

Längd : 5 km
Start och mål : Vid Siljansfors Skogsmuseum
Markering : Gula kvadrater
Tidsåtgång : 2-3 timmar
Information : Runt stigen finns informationsskyltar utsatta. Skyltarna berättar om natur, skogsbruk och brukshistoria. Tipspromenadfrågor.

Hämta faktablad.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84