Röda stigen

Senast ändrad: 17 november 2016

0 - 1,5 km

Stigen går längs en kanal från järnbrukstiden. Man passerar kolbottnar, husruiner och överväxta odlingsrösen som vittnar om att marken var intensivt utnyttjad under brukstiden (1738-1876). (Samma sträckning som för 5 km- stigen).

1,5 - 2,5 km

Vid 1,5 km viker stigen av från 5 km stigen. Stigen passerar bl a ett bestånd av europeisk lärk. 300 m före mål kommer man åter in på 5 km- stigen.

Fakta:

Längd : 2,5 km
Start och mål : Vid Siljansfors Skogsmuseum
Markering : Röda kvadrater
Tidsåtgång : 1,5 timmar
Information : Längs stigen finns ca 30 informationsskyltar som berättar om natur, skogsbruk och historia från järnbrukstiden.

Hämta faktablad.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84