Venjansleden och Siljansleden

Senast ändrad: 17 november 2016

Venjansleden

Denna vandringsled förbinder Siljansfors med Venjan.

Siljansleden

Siljansleden korsar Siljansfors försökspark i en nord-syd riktning. Leden drar nära förbi skogsmuseet som är en lämplig anslutningspunkt. Totalt är Siljansleden ca 34 mil lång och följer huvudsakligen gamla fäbodstigar. Hänvisningsskyltar och orangefärgad målning runt trädstammar gör det lätt att följa leden men vandringen går till stor del i vildvuxen terräng och för längre turer är det nödvändigt att vara väl utrustad.

Berörda kommuner i Siljans regionen ansvarar för Siljansleden. En vandringskarta för Siljansleden finns att köpa vid turistbyråerna, t.ex. Siljan Turism, Mora, 0250-592020.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84