Historiska klimatdata

Senast ändrad: 31 maj 2016

Nederbörd

Nederbördsstatistik sedan 1922 med en månatlig fördelning. Mätningarna utförda vid Siljansfors Herrgård t.o.m. 1990 och vid Banvaktsstugan fr.o.m. 1991. Från 1991 mäts nederbörd endast under vegetationsperioden.

Temperaturer

Temperaturstatistik sedan 1922 med en månatlig fördelning samt en beräknad årsmedeltemperatur. Mätningarna utförda vid Siljansfors Herrgård t.o.m. 1990 och sedan vid Banvaktsstugan.

Årstider/Säsongstider

Säsongstider för åren från och med 1990. Data gäller vår, sommar och höst säsonger, och visar start- och stoppdatum samt antal dygn för varje period. 

Vegetationsperioder och temperatursummor

Tröskelvärdet är +5°C. Tillgängliga data är start- och stoppdatum, antal dygn, temperatursumma, antal timmar över +20°C, antal timmar under 0°C, nederbörd och globalstrålning.

Månatliga klimatdata

Här presenterar vi månatlig klimatstatistik från och med 1990 uppmätt vid Banvaktsstugan. Tillgängliga data är medel, min och max temperaturer samt vilken dag dessa inträffade, nederbörd och globalstrålning.

Snödjup

Snödjupsmätningar i Siljansfors sedan vintern 1968/69 i form av årliga grafer. Snödjupsmätningar från SMHIs station vid Siljansfors 1931-1990 kompletterad med egna mätningar därefter.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84