Sveriges lantbruksuniversitet

Årstider sedan 1990

Data gäller vår, sommar och höst säsonger, och visar start- och stoppdatum samt antal dygn för varje period. Vid avgränsning av olika perioder har dygnsmedeltemperaturen på standardhöjd använts med följande tröskelvärden; Vår/höst 0 °C och Sommar +10 °C. När dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger/understiger tröskelvärdet börjar/slutar respektive period. Uppgifterna hämtas från årsrapporterna 'Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna' och sidan uppdateras årligen.

Hämta data som Excel-fil.

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: ola.langvall@slu.se
Loading…