Sveriges lantbruksuniversitet

Månatliga klimatdata sedan 1990

Här presenterar vi månatlig klimatstatistik från och med 1990 uppmätt vid Banvaktsstugan. Tillgängliga data är medel, min och max temperaturer samt vilken dag de inträffade, nederbörd och globalstrålning. Uppgifterna hämtas från årsrapporterna 'Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna' och sidan uppdateras årligen.

Hämta data som Excel-fil.

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: ola.langvall@slu.se
Loading…