Sveriges lantbruksuniversitet

Nederbörd sedan 1922

Nederbördsstatistik sedan 1922 med en månatlig fördelning. Mätningarna utförda vid Siljansfors Herrgård t.o.m. 1990 och vid Banvaktsstugan fr.o.m. 1991. Fr.o.m. 1991 mäts nederbörd endast under vegetationsperioden. Uppgifterna fr.o.m. 1991 hämtas från årsrapporterna 'Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna' och sidan uppdateras årligen.

Hämta data som Excel-fil.

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: ola.langvall@slu.se
Loading…