Sveriges lantbruksuniversitet

Snödjupsmätningar sedan 1931

Snödjupsmätningar från SMHIs station vid Siljansfors 1931-1990 kompletterad med egna mätningar därefter.

Hämta data som Excel-fil.

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: ola.langvall@slu.se
Loading…