Sveriges lantbruksuniversitet

Årliga vegetationsperioder sedan 1990

Tröskelvärdet är +5°C. Tillgängliga data är start- och stoppdatum, antal dygn, temperatursumma, antal timmar över +20°C, antal timmar under 0°C, nederbörd och globalstrålning. Uppgifterna hämtas från årsrapporterna 'Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna' och sidan uppdateras årligen.

Hämta data som Excel-fil.

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Publicerad: 01 juni 2016 - Sidansvarig: ola.langvall@slu.se
Loading…