SLU-nyhet

Brunnsborning i samarbete med SKB

Publicerad: 22 mars 2017

Svartberget i sammarbete med SKB borrar brunnar inom Svartbergets försöksområde.

3 brunnar skall borras vid 3 olika lokaler och dessa skall användas för provtagning av grundvatten vid olika nivåer. Borrningen är i full gång och den första lokalen väntas bli klar under veckan. Den djupaste brunnen kan bli upp till 90 meter.


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi 
Institution för skogens ekologi och skötsel, SLU
Hjalmar.Laudon@slu.se, (arbete) 090 786 85 84, (hem) 0935 401 81, 070-560 66 25

Peder Blomkvist, Förste Tekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
peder.blomkvist@slu.se, 090-786 8366