SLU-nyhet

Forskare från hela världen besöker Svartberget

Publicerad: 04 oktober 2016

Under förra veckan hölls det årliga Krycklansymposiet, vilket lockade forskare och andra aktiva inom området miljö och hållbarhet att besöka Krycklan och Svartberget.

En del av symposiet ugjordes av en exkursion inom Krycklans avrinningsområde, som innefattar Svartberget. Totalt var det 41 personer som följde med och ivrigt observerade bredden och kvalitén av de installationer som gjorts i området.


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi 
Institution för skogens ekologi och skötsel, SLU
Hjalmar.Laudon@slu.se, (arbete) 090 786 85 84, (hem) 0935 401 81, 070-560 66 25