Projektista

Senast ändrad: 23 december 2021

Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsätalouden arvoketjua lisäämällä ymmärrystä metsänomistajan päätöksenteosta ja parantamalla tiedonkulkua eri toimijoiden, metsänomistajien, neuvojien ja pk-yritysten välillä.

Tämä toteutetaan:
1)    kehittämällä ja soveltamalla palvelukonseptia
2)    tarjoamalla uutta tietoa ja taitoja, miten kehitetään liiketoimintaa ja asiakassuhteita
3)    huomioimalla sukupuolten väliset erot sekä metsänomistajina että -yrittäjinä ja luoda tälle kohderyhmälle sopivia palveluita.

Hanke edistää innovaatioita sekä kilpailukykyä, mikä on tärkeää metsävarojen tehokkaalle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Enemmän kuin puuta? - hankkeen esittely

Uutiskirje kevät 2021

Yhdenvertaisuus

Nyhetsbrev

Uutiskirje syksy 2021

Oppimisprosessien kehittäminen

Uutiskirje syksy 2021

Metsäpalveluiden tarjonta

Enemmän metsästä Partners

Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU)

Ruotsin metsäkeskus (Skogstyrelsen)

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Suomen metsäkeskus