Metsäsuunnitelma CO2-budjetilla

Senast ändrad: 03 december 2021
Gul Postit-lapp med texten Co2 på en björkstam

Metsän ilmastovaikutuksista on keskusteltu viime vuosina laajasti, ja kiinnostus kestävän kehityksen edistämiseen on lisääntynyt. Erilaiset päätöstukityypit voivat tehdä tämän mahdolliseksi. Yksi näistä on metsäsuunnitelma, jonka perusteella metsänomistaja voi tehdä päätöksiä metsäänsä ja miten se voi vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. Tarkoituksena kehittää metsäsuunnitelma, jossa hiilensidonnan vaikutukset otetaan huomioon.

.

Presentation from the webinar Servicing decision-making