Metsäneuvojapilotti

Senast ändrad: 01 december 2021
Hand som ritar motivationspilar

Tavoitteena on koota tietoja metsä neuvojien työstä ja pyrkiä löytämään keinoja neuvojien työn tukemiseen. Pilotissa järjestetään kysely, jonka avulla on tarkoitus selvittää, miten neuvontatyön ja yhteistyö metsänomistajan kanssa koetaan. Tarkoituksena on myös selvittää, millaiset toimintatavat ja kanavat/tekniikat toimivat milläkin asiakastyypillä sekä sitä, millaiset asiakasryhmät vastaavat mihinkin neuvontatapaan parhaiten.


Kontaktinformation