Metsämentorointi

Senast ändrad: 16 juli 2021
Trädstam med ledmarkeringar

Pilotin tarkoituksena on ollut tarjota kokeneille metsänomistajille mahdollisuus toimia mentoreina uusille tai kokemattomille metsänomistajille. Näin uudet ja kokemattomat metsänomistajat saisivat puolueetonta vertaistukea metsäasioiden hoitoon ja päätöksentekoon. Metsämentorointitilaisuus järjestettiin huhtikuussa 2021 etäyhteydellä. Tilaisuutta oli järjestämässä yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry.

Palautteen perusteella kaikki vastaajat, sekä mentorit että tuoreet metsänomistajat, olivat halukkaita osallistumaan mentorointiin uudestaankin. Metsämentoroinnille voisi siten olla kysyntää uusien metsänomistajien aktivoinnissa. Mentorointi tarjoaa helposti lähestyttävän tavan tutustua metsäasioihin. Lisäksi mentoreiden jakama tieto perustuu heidän omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa, eikä taustalla ole kaupallisia tavoitteita eli tieto on siinä suhteessa puolueetonta.