Studiecirkel på distans

Senast ändrad: 02 december 2021
En börbar dator med skog i bakgrunden

Skoglig kunskap utgör en viktig grund för beslut rörande den egna skogsfastigheten – inte minst för nyblivna skogsägare. Dock är mycket av de etablerade kanalerna för denna kunskap relativt traditionella och platsberoende. En lärplattformsbaserad studiecirkel utgör ett potentiellt forum för att nå en bredare grupp av skogsägare.

Pilotens syfte har varit att undersöka om konceptet studiecirkel i from av en lärplattformsutbildning kan vara en metod för små och medelstora företag (SMF) att knyta till sig fler och mer kvalificerade beställningar av skogliga tjänster. Piloten visar på hinder och möjligheter med konceptet och diskuterar potentiell utveckling och anpassning.

Nedan kan du ta del av resultaten från piloten i from av en rapport, en svensk och en engelsk sammanfattning samt en sammanfattande rapport kring de två studiecirkel-koncepten i projektet:

Pilotrapport

Läs mer om piloten, dess resultat och dokumentation

Omslaget på rapporten

Sammanfattande rapport

Om de två studiecirkel-koncepten på engelska