Kurser inom Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 22 december 2022

Vi undervisar inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys, främst inom SLU:s Jägmästarprogram men vi ger även fristående kurser.

På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå, vi undervisar även i grunderna till fjärranlays under utbildningens andra år. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs, samt en kurs inom ämnet fjärranalys i kombination med skoglig inventering. Vi erbjuder även två distanskurser, en på grundnivå, Tillämpad fjärranalys i skogsbruket och en på avancerad nivå, Skoglig fjärranalys.

Varje år gör några studenter sina examensarbeten hos oss. Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar omfattar flygplan, satelliter, UAV:er eller sensorer på marken. Ni som vill göra erat examensarbete inom fjärranalys bör ha läst kursen Remote Sensing and Forest Inventory eller motsvarande. Om något av områdena intresserar dig är du välkommen med dina idéer och diskutera dessa med lämplig handledare. Du kan även söka bland institutionens förslag på examensarbeten. Vi hjälper även andra examensarbetare med handledning inom GIT.

Avdelningen ansvarar även för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet. Labbet utgör en undervisningsresurs för studenter med den senaste tekniken för insamling och bearbetning av fjärranalysdata, labbet fungerar även som en mötesplats för studenter, forskare och företag. Idag finns modern fjärranalysutrustning tillgänglig för skogs- och teknikintresserade studenter inom grundutbildning och vid examensarbeten.

 Kurser inom ämnesområdet

  • Fjärranlays och skoglig inventering
  • Geografisk informationsteknologi II
  • Skoglig fjärranlays
  • Tillämpad fjärranalys i skogsbruket