Kurser inom Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 19 januari 2024

Vi undervisar inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys, främst inom SLU:s skogliga utbildningsprogram men vi ger även fristående kurser. Ämnesområdet ansvarar för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet.

Inom SLU:s skogliga utbildningsprogram ger vi två kurser på grundnivå, GIS och skoglig fjärranalys samt distanskursen Tillämpad fjärranalys i skogsbruket. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs, samt en kurs inom ämnet fjärranalys i kombination med skoglig inventering. Vi erbjuder även två distanskurser på avancerad nivå, Skoglig fjärranalys och Avancerad geografisk modellering i GIS.

Varje år gör några studenter sina masterarbeten hos oss. Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar omfattar flygplan, satelliter, UAV:er eller markbaserade plattformar. Om du vill göra ditt ditt masterarbete inom fjärranalys bör ha läst kursen Fjärranalys och skoglig inventering eller motsvarande. Du är välkommen med dina idéer och diskutera dessa med lämplig handledare eller med institutionens studierektor. Vi hjälper även andra studenter med handledning inom GIT.

Kurser inom ämnesområdet

  • GIS och skoglig fjärranalys
  • Tillämpad fjärranalys i skogsbruket
  • Geografisk informationsteknologi II
  • Fjärranlays och skoglig inventering
  • Skoglig fjärranalys
  • Avancerad geografisk modellering i GIS

Sök kurser vid SLU

Ljungbergslaboratoriet

Avdelningen ansvarar även för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet. Labbet utgör en undervisningsresurs för studenter med den senaste tekniken för insamling och bearbetning av fjärranalysdata, labbet fungerar även som en mötesplats för studenter, forskare och företag. Idag finns modern fjärranalysutrustning tillgänglig för skogs- och teknikintresserade studenter inom grundutbildning och vid examensarbeten.