Maskiner för parcellförsök

Senast ändrad: 26 januari 2023
Två små fält med spannmål och skyltar som säger "Judit" respektive "Vilde". Foto.

I många av våra försök använder vi oss av en rutbredd på 1,5 meter, till dessa har vi en uppsättning med specialmaskiner anpassade för försöksverksamhet.

I försök med många olika parametrar är det bra med små parceller för att kunna hålla försöket på en mindre yta och därmed minska variationen i mark och omgivning. 

Med vår parcellsåmaskin "Flexiseeder" kan vi så allt från småfröiga arter som timotej till storfröiga som ärtor. Vi har även möjlighet kombigödsla med lika gödsel till hela försöket eller gödsla parcellvis med olika gödsel till olika rutor.

Vid övergödsling av parceller används en fallspridare, vi vår gamla trotjänare Varon.

Vid skörd av vallar och grönfoder  använder vi en parcellskördare "Haldrup" där hela parcellskörden vägs och vi tar ut ett prov för att mäta vattenhalt och gör analys på.

Vid skörd av spannmål använder vi en parcelltröska"Zurn" där vi först väger hela parcellskörden och sen tar ut ett prov för att mäta vattenhalt och gör analys på.


Kontaktinformation