Övriga specialmaskiner på fält

Senast ändrad: 26 januari 2023
Foto över fältstationen Röbäcksdalen. Foto.

Fältstationens försök är många gånger små till ytan och kräver därför diverse mindre maskiner än vad som är vanligt i ett konventionellt jordbruk.

 

Några av de maskiner vi använder är en liten gödseltunna och en hydralisk jordprovtagare. GPS används både som traktormonterad med autostyrning på traktor och som handburen för att markera punkter i fält. Vid skörd har vi små maskiner anpassade för försöksverksamhet. Både vallskördaren och tröskan väger skörden direkt ute i fält och ett delprov kan tas ut inne i hytten. En traktorburen lantbruksspruta och ryggspruta används också i stor utsträckning på fälten.


Kontaktinformation