Sortprovning gräs och klöver

Senast ändrad: 26 januari 2023
Rutor med gröna fält. Foto.

Vi utför sortprovning av vallgräs och klöver på fyra orter i norra Sverige.

Den officiella sortprovningen i norra Sverige syftar till att visa på sorternas avkastningsförmåga, återväxt och uthållighet, jämfört med mätarsorter.

För att få statistisk säkerhet i jämförelserna mellan sorterna, genomförs försöken under tre skördeår och på fyra försöksstationer; Lännäs/Offer i Västernorrland, Ås i Jämtland, Röbäcksdalen i Västerbotten samt Öjebyn i Norrbotten.

Från och med 2018 gödslas gräsförsöken med 90 kg kväve per hektar på våren, 70 kg N efter första skörd och 70 kg N efter andra skörd. Vid två skördesystem, gödslas försöken med 120 kg N på våren och 90 kg N efter första skörd. Försök med baljväxter gödslas inte med kväve. Både gräs och klöver gödslas med fosfor och kalium på våren och kalium ges även efter första skörd från och med försöksåret 2020. P-givan bestäms utifrån aktuell markkartering. Normgiva för K (minimum) är 100 kg K (vår) och 60 kg K efter första skörd.

På Ås och Öjebyn tas två skördar per år och på Lännäs/Offer och Röbäcksdalen tas tre skördar per år. Under våren graderas övervintring och i samband med respektive skörd graderas botanisk sammansättning samt grödans utvecklingsstadium. Planttäthet graderas även på hösten under etableringsåret samt i vall 1 och 2.

Sammanställningen baseras på medelvärden av de senaste fem årens sortprovning. Det är viktigt att ta hänsyn till att resultat för sorter som bara provats i ett fåtal försök, kan vara missvisande. Näringsanalys utförs i förstaskörden i vall 1 från och med 2019.

Resultaten publiceras i årligen Nyttblad


Kontaktinformation