Dokumentation - landscape planning

Senast ändrad: 24 mars 2022

Här kan du läsa och ladda ner dokumentation och material från forskningsprogrammet Landscape Planning. Här finns artiklar, presentationer, deltagande vid konferenser m.m., och dokumentation från workshops.

Artiklar

Bostedt, G., de Jong, J., Ekvall, H., Hof, A., Sjögren, J. & Zabel, A. (2021): An Empirical Model for Forest Landscape Planning and its Financial Consequences for Landowners. Scandinavian Journal of Forest Research, 36 (7-8), 626-638.
https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1998599

Bostedt, G., Zabel, A. & Ekvall, H. (2019): Planning on a wider scale – Swedish forest owners’ preferences for landscape policy attributes. Forest Policy and Economics, Vol. 104, pp. 170-181.

Bostedt, G. (2019): Ledare: Naturskydd på anbud. Ekonomisk Debatt, No. 5, pp. 3-5.

Forsberg, M. (2018): "Landskapsplanering för naturvård och virkesproduktion – särskilt med koppling till ersättningsrätten" Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2018:1, 81-100.
http://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/Forsberg.pdf

Michanek, G. (2019): Species and Habitats Protection in U.S. Forest Planning, Nordisk miljörättslig tidskrift 2019:1, s. 83-103. 
http://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/Michanek.pdf.

Michanek, G., Bostedt, G., Ekvall, H., Forsberg, M., Hof, A., de Jong, J., Rudolphi, J. & Zabel, A. (2018) "Landscape Planning - Paving the Way for Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry?" Forests 2018, 9(9), 1-15
http://www.mdpi.com/1999-4907/9/9/523

Michanek, G: Kapitel i bok: "Artskyddet, politiken och juridiken". I Bertil Bengtsson 90 år. Jure, Stockholm 2016, s. 383-397.

Zabel, A., Bostedt, G., Ekvall, H. (2018). "Policies for forest landscape management – A conceptual approach with an empirical application for Swedish conditions" Forest Policy and Economics, 86: 13–21.

Zabel, A., Bostedt, G. & Ekvall, H. (2017): Policies for Forest Landscape Management – A Conceptual Approach with an Empirical Application for Swedish Conditions. CERE Working Paper 2017:5, CERE, Umeå.

 

Presentationer vid konferenser m.m.

"Landscape Planning—Paving the Way for Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry?" Gabriel Michanek. Presentation och diskussion kring programmets rättsliga forskningsfrågor. Nationellt miljörättsmöte, Stockholm 19-20 november 2018.

"Landscape planning for biodiversity and a diverse forestry." Gabriel Michanek och Maria Forsberg. Presentation av programmets forskningsfrågor. Nationellt miljörättsmöte, Uppsala 20 okt 2016.

"Artskydd, politik och juridik". Gabriel Michanek. Föredrag vid Föreningen för miljörätt (advokater, myndigheter m.m.). Stockholm 17 nov 2016.

"Kan skogen räcka till mer?" Programmet arrangerade en workshop om strategier på landskapsnivå för att kombinera naturvård och skogsproduktion. Presentationer och diskussioner kring programmets forskningsfrågor. Naturvårdsverket, Stockholm 12 jan 2017.

"Landscape Strategies for Sustainable Forest Management". Maria Forsberg. Presentation av programmets forskningsfrågor vid konferensen the Nordic Environmental Social Science Conference (NESS 2017), Tammerfors 7 juni 2017.

"Sustainable management of natural resources". Maria Forsberg och Gabriel Michanek. Presentation av programmets forskningsfrågor vid global konferens i miljörätt, Köpenhamn 30 aug-1 sept 2017.

"Skogslandskapet - en mångfald av mål och brukande". Mångfaldskonferens, anordnad av programmet och CBM. SLU, Ultuna 4-5 okt 2017. Presentationer:

- "Nya styrmedel och naturvårdsbiologiska metoder". Jörgen Rudolphi, Maria Forsberg, Astrid Zabel.

- "Landskapsplanering, äganderätten och ekonomisk kompensation – om rättsliga krav och ekonomiska styrmedel". Göran Bostedt och Gabriel Michanek.

"Artskydd i skogen". Maria Forsberg. Föredrag vid Nationella miljörättskonferensen, Miljörättsdagen. Stockholm 18 okt 2017.

"Artskydd i regelverket och i praktiken". Maria Forsberg och Gabriel Michanek. Presentation av programmets forskningsfrågor vid seminarium med miljörättsgruppen vid Juridiska institutionen i Uppsala och Artdatabanken, Uppsala 15 nov 2017.

Naturvårdsverkets årsmöte för utlysningen av programmen om landskapsplanering. Presentation av vårt program av Johnny de Jong och Gabriel Michanek. Naturvårdverket, Stockholm 4 dec 2017.

"Artskydd i skogen". Maria Forsberg. Föredrag för Fältbiologerna, Uppsala 22 jan 2018.

"Artskydd i skogen". Maria Forsberg. Föredrag vid Mark- och miljörättsdagarna, Domstolsakademin, Stockholm 24 jan 2018.

"Landscape Planning Options to Improve Connectivity for Biodiversity". Astrid Zabel. Presentation vid ETH Zürich in Seminar Series Ecosystem Management, Zürich Februari 2018.

"Artskydd kontra äganderätten - hur kan konflikten lösas?" Maria Forsberg. Presentation och i panel vid konferensen Nytt om miljörätt, Stockholm 21 mars 2018.

"Lag och artskydd". Gabriel Michanek. Föredrag vid Botaniska föreningen, Uppsala 11 april 2018.

"Det rättsliga artskyddet - en överlevnadsfråga eller ett hot mot utveckling och tillväxt" (Bertil Bengtsson-seminarium med paneldebatt). I panelen Maria Forsberg. Moderator Gabriel Michanek. Alumnidag för Juridiska fakulteten, Uppsala 16 maj 2018.

"Does EU matter for Conservation? The Birds and Habitats directives from a Nordic perspective" under European Congress of Conservation Biology. I panelen Maria Forsberg, Jyväskylä 12-15 juni 2018

"Policies for forest landscape management – A conceptual approach with an empirical application for Swedish conditions". Astrid Zabel. Presentation vid World Congress of Environmental and Resource Economics, Göteborg juni 2018.

Dokumentation 

Kan skogen räcka till mer? Workshop om strategier på landskapsnivå för att kombinera effektiv naturvård och skogsproduktion.
12 januari 2017, Naturvårdsverket,  Stockholm.

Inbjudan till workshop

Program workshop

Enkät för workshop

Presentation: Bakgrund och rättsliga frågeställningar

Presentation: workshop results

Presentation: Delprojekt3: Skogliga ekonomiska styrmedel på landskapsnivå (Göran Bostedt, Centre for Environmentaland ResourceEconomics(CERE), SLU & Umeå Universitet; Astrid Zabel von Felten, Bern University of AppliedSciences; Hans Ekvall, SLU)

Presentation: Naturvård på landskapsnivå


Kontaktinformation