Om biologiska mångfaldens dag

Senast ändrad: 20 maj 2020

FN proklamerade den 22 maj som internationella dagen för biologisk mångfald, för att öka förståelsen och medvetenheten för frågor om biologisk mångfald. Sedan 1993 har biodiversitet uppmärksamats på detta sätt, men det har aldrig varit mer angeläget än nu att arbeta för en ökad medvetenhet i dessa frågor.

I år, 2020, är det internationella temat "Our solutions are in nature". Med detta vill man fokusera på att vi människor, trots alla våra teknologiska framsteg, är hel och hållet beroende av friska och levande ekosystem för vår hälsa, och tillgång till vatten, livsmedel, medicin, kläder, bränsle, skydd och energi, bara för att nämna några få viktiga komponenter.

Läs mer: www.cbd.int/idb/2020

Under 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativ till att lyfta dagen i Sverige till att bli en uppmärksammad och omtalad dag. Tack vare mängder av eldsjälar runt om i landet arrangerades det över 70 aktiviteter. 2018 blev dagen ännu mer uppmärksammad i Sverige med över 190 aktiviteter och vi var en av finalisterna i svenska FN:s tävling i kategorin "bästa engagemang".

www.biomfdag.se/ kan du läsa mer om biologiska mångfaldens dag, och alla aktiviteter som är planerade.

 

Läs sammanfattning av och reflektioner om IPBES-rapporten

Här finns våra samlade publikationer


Kontaktinformation