The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Senast ändrad: 15 juni 2021
Konferensrum med människor framför ett podium, loggor med IPBES på väggen bakom. Foto.

IPBES är en internationell plattform för biologisk mångfald. IPBES tar fram kunskapsrapporter och relevanta verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Huvuduppgiften för IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är att göra helhetsbedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, på samma sätt som FN:s klimatpanel analyserar klimatförändringar och deras effekter. Ett antal regionala och tematiska analyser har genomförts av IPBES.

CBM:s personal (bl.a. Torbjörn Ebenhard) stödde den svenska regeringen i förhandlingarna under upprättandet av IPBES, och stödjer även svenska Naturvårdsverket i dess arbete under IPBES plenarmöten. 

Plenar IPBES 2019

IPBES global assessment 2019

I maj 2019 presenterade IPBES den första övergripande rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster: The global assessment of biodiversity and ecosystem services. 132 länder står bakom den och dess slutsatser. Rapporten är resultatet av den första mellanstatliga globala analysen som gjorts, och den pekar på att grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden med ökad förlust av biologisk mångfald.

Rapporten är resultatet av tre års arbete, med över 400 experter engagerade som skribenter, och två remissomgångar då synpunkter har lämnats av IPBES medlemmar, observatörer och andra experter. Själva rapporten är på ca 1800 sidor. Den 40-sidiga Sammanfattning för beslutsfattare har förhandlats mellan alla medlemsländer under det årliga plenarmötet i april -maj 2019.

Läs Summary for Policymakers här (länk till IPBES:s webbsida).

Den svenska delegationen som varit med vid förhandlingarna av  leds av Mark Marissink från Naturvårdsverket, och består i övrigt av Cecilia Lindblad (Naturvårdsverket, svensk fokalpunkt för IPBES), Johan Abenius (Naturvårdsverket), Mette Lyngsøe Svejgaard (Miljödepartementet) och Torbjörn Ebenhard (CBM vis SLU).

 

Läs mer om slutsatserna i rapporten som publiceras 6 maj, och om Torbjörn Ebenhards reflektioner över dessa slutsatser.

 

EU-resolution 2020 med bakgrund i IPBES-rapporten

I januari 2020 togs en resolution i EU-parlamentet, som visat att man läst IPBES-rapporten och på allvar tagit till sig budskapet: "Vi står inför ett nödläge för miljön!" Läs mer om vad resolutionen säger här.

 

Mångfaldskonferensen 2109 om IPBES globala rapport

Naturvårdsverket och CBM arrangerade tillsammans en konferens om denna rapport den 17 oktober 2019.

 

Mångfaldeskonferensen 2018

CBM arrangerade år 2018 tillsammans med Naturvårdsverket, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och Naturhistoriska riksmuseet en Mångfaldskonferens om de IPBES-rapporter som gavs ut våren 2018.

  • Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca

  • Assessment report on land degradation and restoration:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr

 

En IPBES-liknande studie

Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems - an IPBES like assessment var ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland, Åland och Sverige där Naturvårdsverket har varit projektledare. Studien är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, och Marie Kvarnström och Håkan Tunón vid CBM har arbetat i projektet, som visat på att sociala och kulturella likheter är en styrka i de nordiska länderna, som exempelvis intresset för friluftsliv och turism i kustnära områden.

Arbetet är inspirerat av biodiversitetspanelen IPBES och följer IPBES:s rapportstruktur som beskriver status och trender i ekosystemet, sociala och kulturella aspekter viktiga för kustområden samt vägar framåt mot hållbar förvaltning av ekosystemen.

Rapporten från studien, som publicerades 2018, heter Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment.

Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems. An IPBES like assessment:

 

Läs även: Report from the project: Indigenous and Local Knowledge in a Scoping Study for a Nordic IPBES Assessment


Kontaktinformation