Mer om konferensen

Senast ändrad: 03 november 2022

Välkommen till konferensen "Biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB"!

Vad handlar årets konferens om?

Att förebygga och motverka negativa konsekvenser för biologisk mångfald är av större vikt än någonsin, inte minst i exploateringar och samhällsbyggnadsprocesser. Strävan bör också vara att vända kurvorna mot en förbättrad situation.

Hur kan vi arbeta med miljöbedömning och MKB för en bättre samhällsplanering, som leder till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald? I år arrangeras Mångfaldskonferensen och MKB-dagen gemensamt för att sätta ljus på dessa frågor.

Miljöbedömning (specifik och strategisk) är det mest kända, använda och globalt spridda miljöpolitiska instrumentet visar en FN-utvärdering. Internationell forskning visar att det ofta inte tas tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald i miljöbedömningar och beslutsfattande.

I Sverige finns få studier av hur situationen ser ut. Det finns en potential för utveckling – både när det gäller användningen av miljöbedömningar i sig men särskilt när det gäller hur biologisk mångfald beskrivs och värderas.

Årets konferens som kombinerar frågan om miljöbedömningar och biologisk mångfald vill sätta fokus på denna potential.

Vilka vänder sig konferensen till?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med biologisk mångfald i planering och beslutsfattande samt till dig som jobbar med miljöbedömningsrelaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi.

Varför slår vi i år ihop Mångfaldskonferensen och MKB-dagen?

Mari Kågström, forskare inom miljöbedömning på CBM, säger om årets konferens:

- Samhällsplanering som sektor är en viktig arena för att diskutera och agera för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Vi ser att det är en ödesfråga som får stora praktiska konsekvenser i exploateringsprocesser till exempel. Därför har vi i år slagit ihop MKB-dagen med Mångfaldskonferensen, som SLU och CBM haft i många år, för att ge deltagarna från olika verksamheter chansen att mötas i detta gemensamma forum, och tillsammans arbeta för att förbättra situationen.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan SLU Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten och Mittuniversitetet.


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516